Home»About » Our Relationships

Our Relationships

 
 

ทำธุรกิจด้วยหัวใจ

ยังมีอีกหนึ่งความลับที่อยู่เบื้องหลังรสชาติของกาแฟของเราในทุกๆแก้ว และนี่คือสิ่งพิสูจน์ความตั้งใจของเราที่อยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือกันของกลอเรีย จีนส์ คอฟฟี่ส์ กับ Rainforest Alliance องค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่ไม่แสวงหา ก่อตั้งในปี 1987 โดย นาย แดเนียล คาทส์ (Daniel Katz) มีสำนักงานใหญ่่อยู่ในนิวยอร์ก และมีสำนักงานย่อยอีกหลายแห่งใสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกโดยองค์กรนี้ทำงานเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นนั้นๆ องค์กร Rainforest Alliance มีความพยายามที่กระตุ้นความรับผิดชอบต่อการผลิตสินค้าและบริการทั้งจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จนถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กในตลาดโลก เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงRainforest Allianceจึงทำงานร่วมกับชาวไร่กาแฟ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ บริษัททัวร์ต่างๆ เพื่อที่จะร่วมกันปกป้องสัตว์ป่าและระบบนิเวศวิทยาในที่นั้นๆ การได้รับรอง Rainforest Alliance Certified ช่วยกระตุ้นความร่วมมือระหว่างนักอนุรักษ์นิยมกับชาวไร่ชาวนา การกำหนดพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกอย่างเป็นสัดส่วน ทำให้ลดการทำลายป่าไม้และให้สัตว์ป่าได้มีที่อยู่

ด้วยความร่วมมือนั่นเอง คือเหตุผลที่ กว่า 85%ของเมล็ดกาแฟที่เราใช้นั้นได้รับเครื่องหมายรับรอง Rainforest Alliance Certified โดยที่เมล็ดกาแฟ Flavored และ เมล็ดกาแฟ Decaffeinated ของเรานั้นได้ Rainforest Alliance Certified ถึง100%


Rainforest Alliance Certified™ is a trademark of Rainforest Alliance


 

เกี่ยวกับเรา

เป็นเจ้าของร้าน

สนับสนุน